om

Byrån med kunden i centrum

Vi är en Göteborgsbaserad revisionsbyrå som erbjuder dig både lokal förankring och kvalificerad kompetens. För närvarande är vi ett 40-tal medarbetare som står till ditt förfogande, men du kommer bara ha kontakt med ett par av oss. Dels för att vi tror att det är en fördel om det inte kommer en ny medarbetare varje år. Dels för att vi bättre skall kunna ta tillvara den erfarenhet vi får genom våra uppdrag men även för att underlätta och förbättra er relation till våra medarbetare.

Vi jobbar framförallt med ägarledda bolag både stora och små, men har även uppdrag i banker, kommunala bolag, stiftelser, trossamfund och ideella organisationer. Genom åren har vi skaffat oss betydande erfarenhet från olika branscher, företagsstorlekar och företagsformer vilket har gett oss en bred kompetens likaväl som ett brett kontaktnät. Vid behov arbetar vi tillsammans med ledande specialister inom bl a skatte- och bolagsrätt.

 

Öppettider

Receptionen är öppen
måndag-torsdag 8-17.00
fredag 8-16.00

Stängt för lunch mellan 12-13

Övrig tid hänvisar vi till
respektive medarbetare
under fliken "Kontakt"