tjanster

Engagemang och expertkunskap inom hela ekonomisidan

Vårt fokus hittar du inom revision och redovisning. Det är vår historia och kärnkompetens, men för att kunna tillgodose dagens allt mer komplexa verksamheter har vi med åren kompletterat vårt erbjudande för att idag vara en fullservicebyrå. Eftersom vi arbetar i nätverk har vi flexibilitet att passa både små och stora uppdrag utan att göra avkall på helheten.

Revision är ett bra sätt att skapa förtroende och trygghet. Den ger en förtroendegivande bild av ditt företag och det är en kvalitetsstämpel som underlättar vid affärer och kontakter.

Revisionen ger dig:

 • förtroende hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare m fl
 • mindre risk för obehagliga överraskningar
 • en kontroll att lagar och regler inom redovisning och skatt efterföljs
 • en ständig tillgång till ett kompetent bollplank

Vi erbjuder dig en anpassad redovisningstjänst som utgår från dina unika behov. Målsättningen är en långsiktig affärsrelation med kontinuerlig kommunikation för en effektiv och trygg hantering.

Vi jobbar även med enskilda tjänster och upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer är några av de områden där vi har gedigen erfarenhet.

Vi hjälper dig med:

 • Löpande redovisning / bokföring
 • Bokslutsarbete
 • Upprättande av årsredovisningar
 • Löneadministration
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Skattekonsultationer och deklarationer

Som ägarlett företag har vi direkt erfarenhet och kunnighet inom de flesta skattefrågor som rör sådana företag, allt från små entrepenörer till större bolag, och dess ägare.

Vi har en bred kunskap och med en betydande samlad erfarenhet av beskattning inom byggverksamhet och fastighetsförvaltning oavsett om verksamheten bedrivs i aktiebolag, enskild firma, handels/kommanditbolag eller ekonomisk förening.

Genom våra nätverk har vi tillgång till spetskompetens bland skattesakkunniga på såväl advokatbyråer som fristående skatterådgivare. Vi samarbetar även med skatteavdelningarna hos de stora internationella revisionsbyråerna. Vid behov kan vi därför rekommendera den specialist som vi anser vara bäst när du som kund behöver särskild kompetens rörande ett specifikt område.

Vi fungerar som ditt ombud och företräder dig i bolagsärenden som handläggs hos Bolagsverket.

Lagerbolag
Våra lagerbolag heter Acreloten, följt av ett löpnummer, AB. Samtliga lagerbolag är bildade med ett aktiekapital på 50 000 kr. Bolagen anpassas helt efter dina önskemål.

Nybildning
Vi hjälper dig med upprättande av handlingar vid nybildning av aktiebolag, kontant eller genom apport. Vi bildar även handels- och kommanditbolag.

Övriga bolagsärenden
Vi bistår med bolagsrättslig kompetens vid t ex ny- och fondemissioner, minskning av aktiekapital, namnbyten, likvidation, fusion m.m.

I samband med företagsöverlåtelser biträder vi våra kunder oavsett om de är köpare eller säljare. Våra tjänster omfattar värdering, strukturering av företagsöverlåtelser med avseende på skatteoptimering och bästa möjliga pris.

Genom vårt kontaktnät med erfarna jurister kan vi förmedla sakkunnig hjälp med avtal.

Genom en aktiv och konstruktiv revision erhåller vi en unik kunskap och förståelse för din verksamhet. Det är därför naturligt för oss att var en löpande diskussionspartner och problemlösare.

Vi erbjuder rådgivning och konsultarbete vid:

 • skattefrågor – företag, organisationer och privatpersoner
 • generationsväxling
 • Due diligence, utredningar, genomlysning av företag, företagsbesiktning, i samband med företagsförvärv.
 • rekonstruktioner, omorganisationer mm
 • konkursutredningar och företagsrekonstruktioner
 • företagsvärderingar
 • allmänna ekonomiska och juridiska frågor inom vårt kompetensområde

Styrkan ligger i kombinationen IT och ekonomi, och med en god förståelse för dina behov kan vi hitta unika lösningar för t ex behandling och rapportering av grunddata.

Se oss som konsulter eller ditt bollplank i frågor inom datainformationsbehandling, hårdvara och nätverk.

Vi hjälper dig med:

 • skräddarsydda program för er verksamhet
 • skräddarsydda rapporter t.ex. integrerat mot ert affärssystem
 • skräddarsydda lösningar av t.ex. redovisning via Internet
 • bygga och serva nätverkslösningar
 • vara er IT-support och eller IT-avdelning

För information om bland annat
de senaste nyheterna inom
skatte- och redovisningsområdet
hänvisar vi till vår samarbets-
partner Hogia och deras ekonomi-
information.

Klicka på länken nedan

http://www.ekonomi-info.nu/

Här finns även möjlighet att kostnads-
fritt prenumerera på nyhetsbrevet

if you want the best whithin sup its only kona that counts - visit . for paddlebord paddle board surfing or windsurfing

I samband med företagsöverlåtelser biträder vi våra kunder oavsett om de är köpare eller säljare. Våra tjänster omfattar värdering, strukturering av företagsöverlåtelser med avseende på skatteoptimering och bästa möjliga pris.

 

Öppettider

Receptionen är öppen
måndag-torsdag 8-17.00
fredag 8-16.00

Stängt för lunch mellan 12-13

Övrig tid hänvisar vi till
respektive medarbetare
under fliken "Kontakt"